Biologiya Ta’limida Oʻquvchilarda Mustaqil Va Ijodiy Faoliyatlarini Rivojlantirishdagi Muammolar Va Ularning Yechimlari.

Niyozov Qahramon Adashaliyevich

Namangan davlat universiteti Fiziologiya kafedrasi oʻqituvchisi, Namangan shahri, Oʻzbekiston Respublikasi.

Qodirjonov Bahriddin Rasuljon oʻgli

Namangan davlat universiteti biologiya yoʻnalishi 4-kurs talabasi, Namangan shahri, Oʻzbekiston Respublikasi.

Keywords: ijodiy faoliyat, mustaqil, fikr yuritish


Abstract

Ushbu maqolada biologiya ta’limida oʻquvchilarda mustaqil va ijodiy faoliyatlarini rivojlantirish boʻyicha tavsiyalar hamda ushbu jarayonda yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimlar haqida fikr yuritilgan