Пекин Карамини Замонавий Совуткичли Омборларда Сақлаш Технологияси

Хакимов Раxшод Холмиратович

Тошкент давлат аграр университети ассистенти

Шарипов Султон Янгибоевич

Тошкент давлат аграр университети доценти

Keywords: Пекин карами, карам боши, омбор, ҳарорат


Abstract

Илмий мақолада пекин карамини сақлаш жараёнида карам бошларини узоқ муддат сақланишига таъсир этувчи энг асосий омиллар таҳлил этилган. Асосан пекин карамини сақлаш жараёнида омборхонадаги ҳаво ҳарорати ҳавонинг нисбий намлиги, карам бошларини йиқиб олиш жараёнлари уларни сақлашга тайёрлаш ва саралаш жараёнларини сақлаш давомидаги ҳолатига таъсири аниқланган. Шу билан бир қаторда карам бошларини совутгичли омборхоналарда турли қадоқлаш материалларини маҳсулотни сифатли сақланишига, узоқ давомий сақланишига таъсири ўрганилган